Goedvanpas voorzijde

De Bondgenoot

De Bondgenoot is een onderneming die van mening is dat de toegevoegde waarde van de zelfstandige (ambachtelijke) ondernemer van onschatbare waarde is voor de consument en andere bedrijven.
Wij hebben ons tot doel gesteld deze ondernemer daar waar mogelijk te ondersteunen en zo te bevorderen dat die ondernemer niet uit het straatbeeld verdwijnt.

Dit kunnen wij hen bieden middels onze producten en diensten. Deze dragen er toe bij dat de consument een groot deel van zijn aan- en inkopen gaat doen bij de plaatselijke ondernemers in zijn of haar dorp/regio.

Onze producten en diensten zijn:
– Uitgifte Goedvanpas pas www.goedvanpas.nl.
– Aanvullende diensten op de menukaart.
– Regionale netwerkbijeenkomsten.

 

 

 

Provincies kaart Placeholder
Provincies kaart